Atsakomybės apribojimas

 • Interneto tinklalapio www.didvyriai.lt  paskirtis – suteikti interneto vartotojams galimybę viešai paskelbti savo nuomonę, vertinimus bei atsiliepimus apie Lietuvos įmonių, institucijų ar privačių asmenų veiklą.
 • Turinys, esantis tinklalapyje www.didvyriai.lt  atspindi išimtinai tik publikacijos autoriaus nuomonę, vertinimus, požiūrį, įsitikinimus ir panašiai. Tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojas neužtikrina publikacijos turinio išsamumo, naudingumo ir teisingumo.
 • Publikacijos tinklalapyje www.didvyriai.lt  – tai trečiųjų asmenų publikacijos, kurių atsiradimas tinklalapyje www.didvyriai.lt  priklauso ne nuo tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojo valios, o nuo trečiųjų asmenų – publikacijų autorių – valios.
 • Tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojo atsakomybės ribojimas yra reglamentuotas LR norminiais teisės aktais.
 • Tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojas neatsako už trečiųjų asmenų publikacijas, jei neturi faktinių duomenų apie neteisėtą publikacijų autorių veiklą arba apie tai, kad publikacijos autoriaus pateikta publikacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu.
 • Tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojas neatsako už jokią turtinę ir/ar neturtinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesogiai atsirasti dėl tinklalapyje www.didvyriai.lt  trečiųjų asmenų publikuotų publikacijų.
 • Visą atsakomybę už tinklalapyje www.didvyriai.lt  publikuotą publikaciją privalo prisiimti publikacijos autorius.
 • Visa atsakomybė už tinklalapyje www.didvyriai.lt  esančio turinio naudojimą tenka tinklalapio www.didvyriai.lt  lankytojui.
 • Tinklalapyje www.didvyriai.lt  pateikto turinio skaitymas yra pačio skaitytojo valios išraiška. Pats skaitytojas atsako už bet kokią žalą, padarytą jo sveikatai, kompiuterinei technikai ir programinei įrangai. Skaitytojas sutinka pats apmokėti visas išlaidas, susijusias su atsiradusios žalos likvidavimu, ir nereikšti jokių pretenzijų tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojui.
 • Tinklalapio Skundai.lt valdytojas neatsako už jokią moralinę, materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys, jei jie priėmė sprendimus vadovaudamiesi tinklalapio www.didvyriai.lt  puslapiuose atsiradusio trečiųjų asmenų parašytu turiniu.
 • Skaitant tinklalapio www.didvyriai.lt  esantį turinį, Jūs galite būti perkeltas į kitų įmonių ar fizinių asmenų interneto tinklalapius. Tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojas neatsako už tuose interneto tinklalapiuose pateiktus duomenis, nes tinklalapio www.didvyriai.lt  valdytojas neturi teisės tvarkyti tuose puslapiuose pateiktų duomenų.
 • Jums draudžiama skelbti publikacijas tinklalapyje www.didvyriai.lt  arba skaityti tinklalapyje www.didvyriai.lt  esantį turinį, jei Jūs nesutinkate su bent vienu iš aukščiau paminėtų punktų.

Tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo tvarka svetainėje www.didvyriai.lt

 • Kiekviena įmonė, organizacija arba asmuo turi teisę reaguoti į straipsnį apie ją pačią/jį patį arba paneigti straipsnyje pateikiamą informaciją, jei ji yra klaidinga.
 • · Informacijos paneigimas bus patalpintas pačiame straipsnyje arba visas straipsnis bus pašalinamas iš www.didvyriai.lt, jei straipsnyje pateikiama informacija neatitinka tikrovės.

Straipsnių paneigimas ar papildoma informacija teikiama el. paštu info@didvyriai.lt